Golden Circle

Why: Ik geloof in wezenlijke impact maken op de mens vanuit ontwerp

How: Door goed te onderzoeken wat de ruimtelijke, functionele en menselijke behoeften zijn (PvE).

What: Ik ontwerp betekenisvolle beleving door ruimtelijke vormgeving.

Linkedin